Szegedy-Maszák Zoltán: Nehezen olvasható művek / Hardly Readable Works

4 February – 4 March 2022

A Nehezen olvasható művek című sorozat Jonathan Swift Gulliverjének egy részletén alapul. Ekkor Gulliver meglátogatja a Lagadói Akadémiát, ahol az akadémikusok azt javasolják, hogy egészségünk védelmében kerüljük a beszédet, mert az feleslegesen terheli a tüdőt. Mivel a szavak úgyis dolgokat jelentenek, inkább mutogassuk magukat a tárgyakat egymásnak eszmecseréink során. A szöveg szavait tárgyakként használom, hiszen a háromdimenziós betűláncok, a szavak maguk is dolgok, azaz tárgyak. A sorozat darabjai olyan szókupacok, melyek a szóképek bonyolult szövedékéből állnak össze, így aztán az egyes szavak alig-alig felismerhetőek. A szöveg-szobrok 3D-nyomtatással készülnek, és hosszú kísérletezés eredményei, ez nem csupán a tervezői munkára, hanem a kivitelezésre is igaz. Rám általában jellemző, hogy sok munka- és precizitás-igényes dolgot csinálok, ez a folyamat viszont épp a metaforikussága miatt vonzó nekem. Az egész folyamat a mesterséges és a fizikai világ ütköztetésén alapul, melyben az egzakt algoritmusok jobbára tehetetlenek a fizikai valóság esetlegességeivel szemben.

A GépKépek című sorozat tusrajzai 3d nyomtató és csőtoll segítségével készülnek.
A nyomtató fejére rögzített tollhegy térbeli szöveg-domborművek készítésének útját járja be, azzal a különbséggel, hogy sosem emelkedik a magasba, mindvégig a papír síkjában marad. Az eredmény a nyomtatás teljes mozgássorozatát rögzíti, azokkal a kényszerű útvonalakkal együtt, melyek az egyik befejezett domborműdarabról a következő nyomtatandó részlethez vezetnek, elkerülve a már elkészülteket. Ebből adódóan minden egyes kép egyetlen nagyon hosszú vonalból áll, mely sokszor áthalad saját magán, így hozva létre a tónuskülönbségeket.

Szegedy-Maszák Zoltán

The motto of the Hardly Readable Works series is a text from Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels. In this episode, Gulliver visits the Academy of Lagado, where the academics suggest that in order to protect our health, we should avoid speaking because it strains the lungs. As words are symbols for things, we should show the objects themselves during our conversations. I use the words from this episode as objects, as the three-dimensional word chains – the words themselves – are also objects. The pieces in the series are heaps of words, composed from the complex fabric of words, so individual words are hard to pick out. The text-sculptures are made using 3D printing and are the results of long experimentation, not only in terms of design but also execution. I typically create things that require copious amounts of work and precision, but I am drawn to such processes because of their metaphorical nature. The whole process is based on confronting the artificial and the physical worlds, where precise algorithms are essentially powerless against the erratic nature of the physical world.

The ink drawings of the MachinePictures series are made with the help of a 3D printer and a technical pen. The nib of the pen attached to the printer head travels along the path used to create three-dimensional word reliefs with the exception that it is never lifted from the paper and always stays on the paper plane. The result records the entire set of movements of the printing along with the inevitable routes that take the head from a finished part of the relief to the next part to be printed, staying clear of the completed elements. Consequently, every drawing is made up of one very long line that crosses itself multiple times, thus creating differences in tone.

Zoltán Szegedy-Maszák

Mézes Tünde: Ide még jön valami / Something Goes Here

4 February – 4 March 2022

A kiállítás egy olyan köztes állapot megidézésére tesz kísérletet, melyben még semmi sem eldöntött. A mindennapi vizuális és érzelmi túltelítettséggel szemben nyugvópontként tűnik fel, ahol még érzékenységgel tudunk a szembekerülő tárgyak felé közelíteni. A bemutatott műegyüttes a hétköznapi tömegmédia területéről ismerős formakészletet használ, melyet eredeti funkciójától és hatásaitól megfoszt.

A plakátok itt a hátukat mutatják, a híradók szövegdobozaiban pedig nem futnak az éppen aktuális hírek – a rajtuk látható feliratok épp csak jelölik: „Ide még jön valami”.

Mézes Tünde

The exhibition attempts to evoke an in-between state, where nothing has yet been decided. In the face of everyday visual and emotional overload, it appears as a resting point where we can still approach the objects we encounter with sensitivity. The presented group of works use familiar forms from the field of mass media, deprived of their original function and effects. The posters show their backs here, and there is no current news running in the text boxes – the inscriptions on them are just saying: “Something goes here”.

Tünde Mézes