Randomroutines: A Dream on Lucids

02 March – 01 April 2016

randomroutines_installation_view

RANDOMROUTINES: A Dream on Lucids, 2016

installation view at Kisterem, 2016

randomroutines_lucid_video_still_small

RANDOMROUTINES: A Dream on Lucids, 2016

video still

Egész estés magyarul beszélő konfabuláció a lucidok szektájáról, melynek tagjai közös és tudatos álmukban a fél-alvajárás technikáit gyakorolják. Ez a hibrid létforma kísérlet annak a fontos kérdésnek a megoldására, hogy miért nem élünk úgy, ahogyan élni akarunk.
A meseszövés lényege, hogy az ember úgy mesél el kitalált eseményeket, mintha azok a valóságban megtörténtek volna. Ezt helyzetet sokan hazugságként könyvelik el, esetleg megszidják érte az embert, ám ez hibás hozzáállás.

Közreműködők + Köszönet:

Női hang: Hegedűs Barbara
Férfi hang: Erlich Gábor
Gödrös: Tomaj Péter
Aneszteziológus: Viljami Wager
Kamera-fej: Lasse Poser
Suttogókórus: Cseley Huba és Cseley Keve

Alvajáró téma és betonacél hárfa: Kristóf Marci
Memória gyakorlatok téma: Histoire du Soldat, töredékek (Igor Sztravinszkij)

Köszönet:
Kangiszer Dóri, Ninni Wager, Kotun Viktor, Hegedűs Fanni, Sulyok Janka, Szívós István, Csákány István, Farkas Csaba

A full evening’s confabulation (in Hungarian) about the sect of Lucids, whose members practice techniques of semi-somnambulation in their mutual and conscious dreams. This hybrid form of existence is an experiment in search of an answer to the fundamental question of why can’t we live the way we want to.
The essence of the woven narratives is to relate fabricated events as though they had actually taken place in reality. Such a scenario is one that many would dismiss as lies, as something to be denounced, but this is a misguided attitude.

Contributors + Acknowledgement:

Female voice: Barbara Hegedűs
Man voice: Gábor Erlich
Pitted: Péter Tomaj
Anaesthetist: Viljami Wager
Camera-head: Lasse Poser
Choir of whispers: Huba Cseley and Keve Cseley

Sleepwalker theme and re-bar harp: Marci Kristóf
Theme of memory exercises: Histoire du Soldat, fragments (Igor Sztravinszkij)

Acknowledgment:
Dóri Kangiszer, Ninni Wager, Viktor Kotun, Fanni Hegedűs, Janka Sulyok, István Szívós, István Csákány, Csaba Farkas