Zsolt Molnár: Agro-Wave

28 February – 30 March 2018

1_installation-view-with-works-of-zsolt-molnar_kisterem_2018_small

Installation view with works of ZSOLT MOLNÁR, Kisterem, 2018

2_installation-view-with-works-of-zsolt-molnar_kisterem_2018_small

Installation view with works of ZSOLT MOLNÁR, Kisterem, 2018

3_installation-view-with-works-of-zsolt-molnar_kisterem_2018_small

Installation view with works of ZSOLT MOLNÁR, Kisterem, 2018

zsolt_molnar_multi-row_sprayer_2018_collage_c-print_masking_paper_powder-coated_alu_plexi_71x125x21,5_small

ZSOLT MOLNÁR: Multi-Row Sprayer,2018

collage, c-print, masking, paper, powder-coated aluminium, plexi, 71x125x21,5 cm

5_zsolt_molnar_spraying-simulation_2017_collage_c-print_masking_paper_aluminium_metal-stand_40-x-42-cm_small

ZSOLT MOLNÁR: Spraying simulation,2017

collage, c-print, masking, paper, aluminium, metal stand, 40x42 cm

8_zsolt_molnar_technical-curve_2018_giclee-print_50-x70-cm_small

ZSOLT MOLNÁR: Technical curve,2018

giclée print, 50x70 cm

6_zsolt_molnar_spraying simulation_2018_collage_masking_c-print_paper_alu_metal_stand__55,5x30,5x6_small

ZSOLT MOLNÁR: Spraying simulation,2018

collage, c-rpint, masking, paper, aluminium, metal stand, 55,5x30,5x6 cm

4_zsolt_molnar_agro-wave_2018_collage_cprint_masking_paper_powdercoated-aluminium_185-x-255_5-x130-cm_small

ZSOLT MOLNÁR: Electrostatic Sprayer,2017

collage, c-rpint, masking, paper, boron pine, plexi, 245x270x40 cm, detail

molnar_v2-01_

Molnár Zsolt a hazai grafikus nemzedék legifjabb generációjának alkotója. A Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika szakának befejezését követően, 2012 után, a sokszorosított grafika klasszikus képalkotási eljárásaitól eltávolodva a grafikai képalkotásban rejlő konceptuális lehetőségeket kezdte el kutatni. Lemondott a technikai sokszorosítás lassú kémiai folyamatairól, majd rendkívül letisztult kollázs-architektúrák építésébe fogott, amelyek kezdetben síkban rétegzett képfelületekké, majd idővel háromdimenziós, térben egyensúlyozó installatív szerkezetekké nőtték ki magukat. Az objektekké terebélyesedő képmezők köré épített fa, újabban fém konstrukciók minden esetben pontosan követik, mintegy térben szimulálják az ábrázolt tárgyak, munkaeszközök, mezőgazdasági haszongépek valós funkcióit. Az első pillantásra nehezen beazonosítható tárgyak dekódolását pedig olyan asszociatív címadások segítik, mint a Kezelési szimuláció (2016) vagy a Többsoros permetező (2016). A változó formájú és méretű színes kollázsok elé és köré Molnár rendszerint egy formára vágott, hófehér „papírkulisszát” helyez, amely minuciózus pontossággal követi a kollázson szereplő tárgy kontúrjait. Az ábrázolt tárgyak ekként lebegni látszanak egy steril, horizont nélküli térben. A különböző képsíkokból és papírrétegekből felépülő kollázsok installációk részeivé válnak, és ezáltal kilépnek a valós térbe.
Az elmúlt évben készülő képfelületeken megjelenített formák előképei többnyire olyan az agrárkultúrából ismert eszközök és munkagépek, amelyeknek működési elvét, szerkezeti felépítéseit Molnár Zsolt felkutatta, tanulmányozta, majd geometrikus struktúrákká absztrahálta.
A Kisterem jelen Agro-Wave című kiállítása egyben Molnár első önálló bemutatkozó kiállítása is a galériában. A térben elhelyezett színes objekteket és kollázsokat a mezőgazdasági gyakorlatban használatos növényvédő anyagok és szerkezetek sci-fibe illő kezelési szimulációi inspirálták. Molnár egyidejűleg ábrázoló és absztraháló leképezésein azonban nem csupán a mikro és makro minőségek dialektikája szembeötlő, hanem a szerves és szervetlen minőségek ütköztetése is. A papírkollázsokat hordozó színes fémszerkezetek sajátosan tematizálják a léptékváltás képi problematikáját, miközben a Molnártól mindeddig megszokott redukált színhasználat gyakorlatától eltávolodva egyre színesebb és „wavesebb” struktúrákká lényegülnek át. Alakzataik a permetezőkből kiáramló vegyi anyagok görbéit ismételve és újrahangolva nem csupán a valós funkciók szemléltetésére, hanem egyben azok érzékelhető valóságtól történő elvonatkoztatására is vállalkoznak. A legújabb munkák egyik központi motívuma a pajzs, amely mintegy képileg összegzi a permetezés hatásmechanizmusát, a vegyi anyagok kivetülését, s azok növények védelmére és fejlődésére gyakorolt hatását. A pajzsforma egyszerre utal a védelemre, és a védelmi állapotban végbemenő növényi metamorfózisra. A képterek és installációk ragyogó színkombinációit pedig a mezőgazdasági termékenységi és termelési skálák színdiagramjainak pompás színmezői ihlették.

Zsikla Mónika

Zsolt Molnár is a member of the youngest generation of Hungarian graphic artists. After having completed his studies at the Graphics Department of the Hungarian University of Fine Arts in 2012, he moved away from traditional printmaking techniques and began studying the conceptual possibilities inherent in graphic arts imagery. He abandoned the slow chemical processes of printmaking and began constructing highly complex works of collage-architecture, which at first were layered pictorial surfaces and which with time grew into three-dimensional installations the structures of which were balanced in space. The wooden and metal structures built around picture fields and expanded into objects closely follow and almost simulate in space the actual functions of the depicted objects, tools and agricultural equipment. Associative titles, like Spraying Simulation (2017) and Multi-Row Sprayer (2017), help one decode the objects, which are hard to identify at first glance. In front of and surrounding the collages, the colours of which have been reduced and the forms and sizes of which vary, Molnár often places a white “paper coulisse” cut to shape. These “coulisses” follow the contours of the objects in the collages with minute precision. The objects depicted in this manner seem to float in the sterile space, which lacks any horizon. The collages, which consist of various picture planes and paper layers, become part of the installations and thereby enter the space.
Prototypes of the forms depicted in the picture planes are mostly tools and pieces of equipment used in agriculture. Molnár studied their mechanisms and construction before transforming them into abstract geometric structures.
The exhibition entitled Agro-Wave at Kisterem is Molnár’s first solo exhibition at our gallery. The colourful objects and collages placed in the space were inspired by operation simulations of chemicals and constructions – worthy of science fiction – used in agriculture to protect plants. In Molnár’s simultaneously representational and abstract portrayals it is not just the dialectics of micro and macro qualities that is conspicuous, but also the clash between organic and inorganic qualities. The colourful metal structures which bear the paper collages thematize the pictorial question of changes in scale in a unique manner, and all the while Molnár, distancing himself from the reduced use of colour typical of his work, creates increasingly colourful and “wave-like” structures. The formations following the curved lines of chemical substances flowing from the spraying machines not only illustrate their real function, but also endeavour to prescind them from perceptible reality. One of the central motifs of the most recent works is the shield, which summarizes as an image the effect-mechanism of spraying the chemical substances and the effect of these substances on the protection and development of flora. The shield shape simultaneously refers to protection and the metamorphosis of the plant in a defensive state. The bright colour combinations of the space and the installation were inspired by the splendid colour fields of the colour diagrams of agricultural productivity and fertility scales.

Mónika Zsikla