KaszasTamas_obudai tarsaskor_meghivo

Transparent Montage – The works of an imaginary artist

The exhibition presents the fictive works of an imaginary artist. The imaginary artist moved from the city to the countryside in his old age. He retired from dealing with public affairs, social life, and the professional scene. He spends his time on self-preservation, in his free time he still creates artworks but only for the sake of creation and doesn’t plan to exhibit them.

His works are based on immediate observations and experiences gained during everyday work and are concerned with his close environment. He records his thoughts with simple tools on everyday or found materials. His main method is a transparent montage, through which he layers the organic and constructive fragments of reality in different variations.

Transzparens Montázs – Egy elképzelt képzőművész művei

A kiállítás egy kitalált művész fiktív munkáit mutatja be. Az elképzelt művész idős korában a városból vidékre költözött. Visszavonult a közügyektől, a társasági élettől és szakma fórumoktól. Idejét az önfenntartás tölti ki, szabadidejében továbbra is hoz létre műveket, de csupán az alkotás kedvéért, nyilvános bemutatásukat nem tervezi.

Művei közvetlen megfigyeléseken és a napi munka során szerzett élményeken alapszanak, többnyire szűk környezetére vonatkoznak. Egyszerű eszközökkel, hétköznapi vagy talált anyagokra rögzíti gondolatait. Legfőbb módszere a transzparens montázs, mellyel a valóság organikus és konstruktív töredékeit rétegzi egymásra különböző variációkban.