Gitte VILLESEN: NOISE FOR A SILENT MOVIE / ZAJ EGY NÉMAFILMHEZ

17 April – 9 May 2014

kisterem_gitte_willesen_2014_2
gitte_villesen_2014_1

Installation view with works of GITTE VILLESEN, Kisterem, 2014

gitte_villesen_2014_2

Installation view with works of GITTE VILLESEN, Kisterem, 2014

gitte_villesen_2014_3

Installation view with works of GITTE VILLESEN, Kisterem, 2014

gitte_villesen_2014_4

Installation view with works of GITTE VILLESEN, Kisterem, 2014

gitte_villesen_2014_5

Installation view with works of GITTE VILLESEN, Kisterem, 2014

gitte_villesen_2014_6

Installation view with works of GITTE VILLESEN, Kisterem, 2014

gitte_villesen_2014_7

Installation view with works of GITTE VILLESEN, Kisterem, 2014

Amikor Gitte Villesen a Magyar Nemzeti Film Archívumban folytatott kutatásokat, hosszasan beszélgetett a különböző részlegek vezetőivel. A részlegvezetők közül Balogh Gyöngyi a régi filmek restaurálásával foglalkozik és a magyar filmművészet szakavatott ismerője a kezdetektől egészen 1944-ig bezárólag. Ez a találkozás volt annak a munkának a kiindulópontja, amely egy installáció formájában lesz kiállítva a Kisterem két galéria terében. A két termes installáció egy fotó sorozatot, videó anyagot és kéziratokat foglal magába.

A fotósorozatot Villesen a Nemzeti Filmarchívumban tett látogatásai során készítette. A fotók előhívása és feldolgozása közben kisebb változtatásokat eszközölt, amik merőben megkérdőjelezik, hogy a fotók státusza dokumentarista avagy nem. A kézirat a jegyzetekben és a Balogh Györgyivel folytatott beszélgetések lejegyzésén alapul, miközben a videó a fotókhoz kapcsolódó további feljegyzéseket és kivonatokat is tartalmaz. Az egymást átszövő történetek egy sajátos önálló narratív rendszert hoznak létre.

A filmek restaurálása gyakran a megmaradt, az időt túlélt fragmentumok összeillesztéséről szól, és mialatt ezen a projekten dolgozik Villesen folyamatosan ilyen szakaszos darabokkal találkozik. A munka során hézagokkal teli kezdetekkel és végekkel tapasztalt, amelyeknek az összeillesztése és az illesztési sorrendek esetlegessége önmagában is új fragmentumokat és narratívákat hozott létre. Az egyes fragmentumok közötti hézagok olyan előre nem látható lehetőségeket rejtettek, amelyek a koherens narratívák létrehozása mellett, lehetőséget biztosítottak az alternatív narratívák létrejhozásához is. Mindemellett a nézők számára is szabad kombinatórikát is engedélyez.