Little_Warsaw_Residents_Meeting-13

János Fodor, Tamás Kaszás, Little Warsaw, Katalin Káldi, Ádám Kokesch at Bauhaus100. Programme for the now – contemporary viewpoints

“It was exactly 100 years ago that the Bauhaus in Weimar opened its doors in 1919 as an educational and training institution under the management of Walter Gropius. The anniversary is celebrated across the world with spectacular exhibitions. As a movement, the Bauhaus was the most influential resource and milestone in the history of modern art, while also functioning as an art workshop and a reform school. Its ideals and practices have inspired countless subsequent art movements and tendencies, but its original program offered even more: a comprehensive aesthetic reform of life from the quotidian to the arts.

The exhibition at the Ludwig Museum is part of the international series of events commemorating the Bauhaus Centenary. The exhibition introduces the activity of the Bauhaus in thematic groups (e.g. colour theory, esotery, vision/utopia, object design, light art, etc.), encompassed by its history of ideas and reception history through a selection of works by mainly contemporary artists. Programme for the Now is an experiment offering the reinterpretation of this unparalleled modernist utopia, as well as retrospection and recollection from a contemporary perspective. The centenary is also a perfect occasion to review the workshop’s impact on 20th century and present-day art, and on culture as such. The concept and programme, or we might say, approach of the Bauhaus lived on throughout the past hundred years, although radically transformed in adapting to the requirements of each consecutive period, and it emerges in today’s visual culture with renewed content.

This exhibition is not an introduction into the history of the Bauhaus – above all, it is meant to present those distinctive, ever-present artistic positions in which the effect of the Bauhaus approach can be discovered. Besides the original ideas and works evoked by pictures, objects and references, the exhibition is an array of associated works by almost fifty contemporary artist.”

Fodor János, Kaszás Tamás, Kis Varsó, Káldi Katalin és Kokesch Ádám a Bauhaus100. Program a mának – kortárs nézőpontok kiállításon

“Éppen száz esztendeje, 1919-ben kezdődött meg az oktatás és képzés a weimari Bauhausban Walter Gropius vezetésével. Az évfordulót szerte a világban nagyszabású kiállításokkal ünneplik. A Bauhaus mint mozgalom a modern művészet történetének legmeghatározóbb forrása és mérföldköve, egyben képzőművészeti műhely és reform-iskola volt. Eszméi és gyakorlata számos későbbi művészeti irányzatot és szemléletet inspirált, eredeti programja pedig ennél is többet kínált: az élet átfogó esztétikai reformját a hétköznapok világától a művészetekig.

A Ludwig Múzeum kiállítása a nemzetközi Bauhaus-év megemlékező eseménysorozathoz kapcsolódik. A kiállítás tematikus fókuszcsoportokban (pl. színelmélet, ezotéria, vízió/utópia, tárgyformálás, fényművészet stb.) mutatja be a Bauhaus tevékenységét, amelyek köré nagyrészt kortárs alkotók munkái szerveznek eszme- és hatástörténeti ívet. A Program a mának kísérlet ennek az egyedülálló modernista utópiának az újraolvasására, visszatekintésre és kortárs nézőpontból történő felidézésére. A centenárium egyúttal alkalom arra is, hogy áttekintsük a műhely hatását a 20. századi és a jelenkori művészetre, a kultúra egészére. A Bauhaus koncepciója és programja, mondhatjuk szemlélete az elmúlt száz évben tovább élt, erőteljesen átalakult, igazodva a mindenkori korszakok igényeihez, és megújuló tartalommal megjelenik napjaink vizualitásában.

A kiállítás elsősorban nem a Bauhaus történetét kívánja bemutatni, hanem azokat a ma is jelenlévő jellegzetes művészeti pozíciókat; amelyekben felismerhető a Bauhaus szemléletének hatása. A képek és tárgyak, utalások segítségével felvillantott eszmék, munkák mellett közel ötven kortárs képzőművész kapcsolódó munkáiból látható válogatás.”