Artissima**

Tamás Kaszás

2–4 November 2018

kisterem_installation_view_tamas_kaszas_artissima_2018_photo_renato_ghiazza

Installation view with works of TAMÁS KASZÁS, Artissima, 2018

kisterem_installation_view_tamas_kaszas_artissima_2018_photo_renato_ghiazza

Installation view with works of TAMÁS KASZÁS, Artissima, 2018

kisterem_installation_view_tamas_kaszas_artissima_2018_photo_renato_ghiazza

Installation view with works of TAMÁS KASZÁS, Artissima, 2018