Tamás Körösényi: Sculptures

15 March – 15 April 2010

kisterem_2010_korosenyi_002

Installation view with works of TAMÁS KÖRÖSÉNYI, Kisterem, 2010

kisterem_2010_korosenyi_003

Installation view with works of TAMÁS KÖRÖSÉNYI, Kisterem, 2010

A Kisterem jelenlegi kiállításán Körösényi Tamás Munkácsy-díjas szobrászművész munkásságának elmúlt harminc esztendejéből látható válogatás. A kiállított Illeszkedés és Vízfüggöny makett sorozatok a korábbiakban Budapesten még nem kerültek bemutatásra, noha a Körösényi ouvre jellegzetes darabjairól van szó. Az Illeszkedés organikus formavilága, absztrahált és mégis monumentalizált levélformákra vagy egyféle antropomorf- figurativitásra emlékeztetnek. A térben elhelyezett elemek, mondhatni egyetlen téma variációi, melyek ellentmondanak az önmagában teljes, egyedül érvényesülő, mozdulatlan szobor koncepciójának. Közvetlenségükkel megtöltik a teret, és egymástól elválasztott részekként úgy alkotnak installációkat, mint a tér koordinátái. Körösényi sárgás, zöldes terep színű szobrait 1988-tól kezdődően papírmaséból készíti. Szobrászian és festőien is tökélestes felületei, a legkisebb részletig a mozgás és a dinamika jegyeit hordozzák magukon. Megdolgozott matériáinak változatos fény- árnyék játéka a gyűrött és durva felületeken bontakozik ki. A szobrok színezése a természetben megfigyelhető színjáték, a négy évszak folyamán változó levelekhez igazodik. Ezzel is rámutatva arra a kapcsolatra, amely a művészet és a természet folyamatokat felölelő jellege között létezik. Mindkettőt a fejlődés és a hanyatlás ciklusainak törvényszerű váltakozásával határozza meg. A szobor fogalmát kiegészíti a mozgás és a változás alapvető paradigmáival, és immár mint mozgásformát vagy mint dinamikus folyamatok metaforáját definiálja.

A dinamikus mozgásforma definiálásra tesznek kísérletet a Vizfüggöny sorozat makettjei is. A művész a kékre festett kis bronz plasztikákat Villach város felkérésére egy köztéri szoborpályázatra készítette. A bronzból készült vízfüggönyt szimbolizáló szobrok a korábbi gyakorlattól eltérően papírmasé helyett bronzból készültek. De az eltérő anyagstruktúrák felületi hasonlósága tökéletesen megegyező.

Körösényi Tamás Kisteremben bemutatott válogatásával párhuzamosan életművének egy része a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményében is kiállításra került.

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.