Société Réaliste: Xenolalia

23 June – 23 July 2010

kisterem_2010_Socreal.004

Installation view with works of SOCIÉTÉ RÉALISTE, Kisterem, 2010

kisterem_2010_Socreal.001

SOCIÉTÉ RÉALISTE: Mare Nostrum, 2010

enamel plate, 80x97 cm

kisterem_2010_Socreal.002

SOCIÉTÉ RÉALISTE: (R&D)egeneration, 2010

enamel plate, 10x50 cm

kisterem_2010_Socreal.003

Installation view with works of SOCIÉTÉ RÉALISTE, Kisterem, 2010

A párizsi székhelyű Société Réaliste az elmúlt évben készült tipo- és kartográfiai munkáinak keresztmetszetét mutatja be a Kisteremben. A kiállítás címadó darabja (Xenolalia, wall drawing, változó méret, 2010) egy olyan vers, mely francia és magyar azonos hangzású szavak felhasználásával íródott. Az értelmezhetetlenség határán egyensúlyozó szavak vagy franciául, vagy magyarul állnak össze strófaként.

Az Antonyfest című szöveg-térkép (Antonyfest, wall drawing, változó méret, 2009) a “Kommunista kiáltvány” angol fordításának feldolgozásából indult ki. Minden egyes szó és írásjel mellé egy-egy ellentétpár (antonímia) került, az eredeti szöveg kék, míg a kiegészítés piros postairónnal lett jelölve. A kék/piros szöveg együtt és külön-külön is értelmezhető, miközben Európa térképe rajzolódik ki a betűtengerből. A “földrajzi antonímia” alapeseteként jelenik meg kontinensünk térképe a Mare Nostrum című munkán: a Földközi-tenger partvidéke az Északi-sarkra lett transzponálva (Mare Nostrum, 80 x 97 cm, zománctábla, 2010).
Az ellentétpárok egybeolvasztása jellemzi a kiállításon szereplő többi szöveges munkát is. 2009-ben hozta létre a Société Réaliste a Futura Fraktur betűtípust, mely két létező betűtípus, a modernizmus védjegyeként ismert Futura és a konzervatív, gót írásképként ismert Fraktur keresztezéséből jött létre. A tipográfia-történet nagykönyvének egyik meghatározó fejezetét nyitja az a távirat, mellyel 1941-ben Martin Bormann a Führerre hivatkozva betiltatta a Fraktur betűtípusok használatát. A totalitárius modernizmus fragmentumai: Mein Komfort (40 x 10 cm, zománctábla, 2010), (R&D)egeneration (50 x 10 cm, zománctábla, 2010), 21st Fraktur of Futura (50 x 15 cm, zománctábla, 2009).

Az egybeolvasztás (amalgamation) különböző technikáival készültek a további feliratok is: az Ingeniuous (40 x 20 cm, zománctábla, 2010) esetében az i és u betűk összeforradásával kötődik össze az ingenious és ingenuous** kifejezés, az Order AS/VS Progress (50 x 20 cm, zománctábla, 2010) a fordított A betű révén az angol as (mint) és vs (versus, ellen) kötőszavak fuzionálnak, míg a LLAW (40 x 15 cm, zománctábla, 2009) a törvény és a fal szóalakjait fűzi össze. A Zero Impact (20 x 40 cm, zománctábla, 2010) egy Impact betűtípussal szedett nulla átalakított változata, mely a 0 mint “origó” kezdőpontját is ábrázolja.

A Société Réaliste által átalakított karakterek, írásrendszerek egy másik példája a New Alphabetical Order (130 x 100 cm, zománctábla, 2010). 2009-ben tervezték meg az Experanto betűkészletet, mely kizárólag deviza-jelekből áll. A New Alphabetical Order egy javaslat egy olyan állandóan változó ábécérendre, ahol az egyes betűk helyzete az aktuális deviza-árfolyamtól függ.

* Xenolalia, görög szóösszetétel: xenos (idegen) + lalia (nyelv). Valaki egy olyan (idegen) nyelvet kezd el beszélni, melyet azelőtt sohasem ismert.
This term comes from the Greek words xenos “foreign” and lalia “language”, meaning foreign language. Xenolalia occurs whenever a person speaks or prays in tongues that express an actual human language, such as Spanish, French, or German, which was previously unknown to the individual.
** ingenious: 1. Marked by inventive skill and imagination. 2. Having or arising from an inventive or cunning mind; clever. 3. Having genius; brilliant.
ingenuous: 1. naïve and trusting 2. demonstrating childlike simplicity 3. unsophisticated, simple 4. unable to mask feelings 5. straightforward, candid, open and frank.