Júlia Vécsei: Measure

27 November 2007 – 4 January 2008

vecsei_julia_kiallitas_2007_2_small

Installation view with works of JÚLIA VÉCSEI, Kisterem, 2007

vecsei_julia_kiallitas_2007_5_small

Installation view with works of JÚLIA VÉCSEI, Kisterem, 2007

vecsei_julia_kiallitas_2007_7_small

Installation view with works of JÚLIA VÉCSEI, Kisterem, 2007

vecsei_julia_kiallitas_2007_8_small

Installation view with works of JÚLIA VÉCSEI, Kisterem, 2007

vecsei_julia_kiallitas_2007_10_small

Installation view with works of JÚLIA VÉCSEI, Kisterem, 2007