littlw_warsaw_installation_view_2017_small

Installation view with works of LITTLE WARSAW, Kisterem, 2017

little_warsaw_installation_view_2017_3_small

Installation view with works of LITTLE WARSAW, Kisterem, 2017

little_warsaw_installation_view_2017_2_small

Installation view with works of LITTLE WARSAW, Kisterem, 2017

lw_drop_2016_acrylic_photograph_53,9x43,7_small

Little Warsaw: Drop, 2016

acrylic on photograph, 53,9x43,7 cm

lw_mapping_component_2017_steel_34,5x14_small

Little Warsaw: Mapping Component, 2017

steel, 34,5x14 cm

lw_emotional_sequences_2017_polypropylene_88x14x3_small

Little Warsaw: Emotional Sequences, 2017

polypropylene, 88x14x3 cm

lw_sadness_2017_sheet_film_24x18_small

Little Warsaw: Sadness, 2017

sheet film, 24x18 cm

lw_reliance_2017_painted_wood_34x34x34_small

Little Warsaw: Reliance, 2017

painted wood, 34x34x34 cm

lw_sighting_2017_relief_print_61,2x73,2_small

Little Warsaw: Sighting, 2017

relief print, 61,2x73,2 cm

kis_varso_meghivo

The exhibition will be on view until 26. 05. 2017.

In recent years, Little Warsaw has undertaken a manifold investigation of the art object as a complex structure of codes, conventions and signifiers in a conversation between artists and the public. Their most recent work is a result of this exploration of analytical nature. Drawing on studies undertaken by the Bauhaus, and reinterpreting structuralist theories, they deconstruct the art object into its most basic elements: form, colour, and material. They create colour schemes made out of hand-painted plaster mosaic-cubes, geometric forms resembling educational tools, and patterns evolving around the concept of interchangeability. But their practice goes far beyond these minimalistic gestures: the artists also incorporate everyday objects – pieces of furniture, or architectural details – into their investigation, turning them into patterns and forms, discovering the very structures that constitute an artwork. Through a large variety of objects produced in this manner, Little Warsaw challenges the notions associated with art production, questions the traditional formats of display, and undermines our understanding of art as a visual language.

Katalin Székely

Az elmúlt években a Kis Varsó sokrétű kutatásba kezdett, melyben a műtárgyat, mint a művész és a nyilvánosság közötti párbeszédben alkalmazott kódok, konvenciók és jelek bonyolult rendszerét vizsgálják. A Bauhaus ezirányú kísérleteiből merítve és a strukturalista elméleteket újraértelmezve dekonstruálják, legalapvetőbb alapelemeire: formára, színre és anyagra bontják a műtárgyat. Kézzel festett gipsz mozaikkockákból készítenek színskálákat, oktatási segédeszközökre emlékeztető geometrikus formákat alkotnak, és olyan mintázatokat hoznak létre, amelyek a felcserélhetőség koncepcióját járják körül.
Azonban művészi gyakorlatuk bőven túlmutat ezeken a minimalista gesztusokon: a művészek hétköznapi tárgyakat – bútorokat vagy épületrészleteket – is bevonnak kutatásukba, motívummá és formává változtatva azokat, felfedezve bennük azokat a struktúrákat, amelyek a műtárgyak sajátjai. A Kis Varsó új művei megkérdőjelezik a műalkotások készítésével kapcsolatos elképzeléseinket, felülírják a hagyományos műtárgy-bemutatási módokat és aláássák a művészetről mint vizuális nyelvről való felfogásunkat.

Székely Katalin